Werkwijze zakelijk 

 

Ik & de Ander nodigt je uit jezelf beter te leren kennen in relatie tot de ander 

Het uitgangspunt van Ik & de Ander is dat ieder mens zeggenschap heeft over eigen lichaam en geest. Hoe meer je over jezelf te weten komt, hoe meer je leert bewust te reageren op de omstandigheden waar je in leeft en werkt. Je maakt de transitie naar meer regie en zeggenschap over jouw leven, in plaats van jezelf toeschouwer te voelen aan de zijlijn, overgeleverd aan invloeden van buitenaf. Jezelf (her)ontdekken geeft vertrouwen, duidelijkheid en rust in hoofd en lijf. 

Kennismaking 

Coaching, training en begeleiding is mensenwerk. Veiligheid, openheid en vertrouwen zijn de kernwaarden van waaruit Ik & de Ander werkt. Dat is de reden dat je bij aanmelding voor een traject áltijd een uitnodiging krijgt voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je bent van harte welkom in de praktijk, we kunnen videobellen of ik kom naar je werk. Op basis van deze kennismaking kijken we of er een match is op zowel persoonlijk als professioneel vlak.   

Intake

Een individueel traject van coaching en rouwbegeleiding binnen een zakelijke context vraagt nauwkeurige afstemming van belangen en verwachtingen, waarbij het persoonlijke proces gewaarborgd is. De werkwijze van Ik & de Ander kenmerkt zich door zorgvuldigheid en transparantie in de communicatie. Heldere kaders maken de weg vrij voor een diepgaand persoonlijk proces in een veilige setting, met optimaal resultaat voor mens en organisatie.  

Om dat te bereiken starten we met het opstellen van een trajectplan op basis van een intakeprocedure. Hierin wordt de vraag van de opdrachtgever in relatie gebracht met de persoonlijke coach- of begeleidingsvraag van de coachee. Het plan, met daaraan gekoppeld de offerte, omvat een beknopte beschrijving van de huidige situatie, doelstelling, plan van aanpak, resultaatverwachting, inschatting van het aantal sessies en doorlooptijd. Zo wordt helder wat we van het traject én van elkaar mogen verwachten.  

Inhoudelijke sessies

Na akkoord van alle betrokkenen start het inhoudelijke deel van het traject. Dit deel is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De inhoudelijke sessies vinden plaats in de praktijk van Ik & de Ander, per videobellen of op (werk)locatie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Tijdens de sessies worden activiteiten ingezet die op dat moment dienend zijn voor het proces. 

Afronding

Het traject wordt afgerond met een eindrapportage met daarin verwoord het resultaat, de conclusie en, indien van toepassing, een advies. Indien gewenst, is een eind- of adviesgesprek met betrokkenen vanuit de zakelijke context mogelijk.  

Gratis kennismakingsgesprek?

Heb je vragen over de werkwijze van Ik & de Ander? Of heb je belangstelling voor een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan vrijblijvend contact op. 

0633080124

marjoke@ikendeander.nu