Over mij

Mijn naam is Marjoke Smits. Ik werk als transitie- en re-integratiecoach, psychosociaal (ambulant) begeleider, IZR-begeleider (rouw- en traumaopstellingen) en trainer communicatie & interactie (NLP). Ik coach, begeleid en train dagelijks mensen in hun proces van persoonlijke groei gericht op verbinding met zichzelf, op weg naar innerlijke rust en balans.

Mijn expertise ligt op het gebied van Communicatie & Interactie, zowel met jezelf als met de ander. Inhoudelijk heb ik mij gespecialiseerd door scholing en ervaring in de thema’s Rouw, Trauma, Autisme, Psychische kwetsbaarheid en Omgaan met het Leven in een Nieuw Lijf.

Ik heb een rijke professionele achtergrond waarin ik mijn expertise en ervaring heb opgebouwd. Mijn carrière is begonnen als docent Frans en mentor in het onderwijs. Al snel ging mijn aandacht uit naar leerlingen die het moeilijk hadden. Ik verdiepte mij in leerstijlen en leerproblemen zodat ik hen nog beter kon ondersteunen in hun proces. Ik heb gezien welke ellende er schuil gaat achter een kind dat niet ‘voldoet’ aan ‘de norm’. In de eerste plaats voor het kind zelf. Ook ouders, leerkrachten en hulpverleners zag ik verstrikt raken in onmacht en goede intenties. Vanaf dat moment heb ik mij sterk gemaakt voor de mens achter het gedrag. Ik werd  leerlingbegeleider, initieerde dyslexieprogramma’s en gaf training aan mijn collega’s.

Daarna ging ik aan de slag als intern begeleider in het speciaal voortgezet onderwijs. In mijn functie had ik een verbindende taak in het netwerk van zorgverleners rondom jongeren met autisme (ouders, docenten, artsen en hulpverleners). Dit werk heeft mijn potentieel in communicatie naar boven gehaald.

Het volgen van opleidingen tot professional coach en daarna de post-HBO-opleiding tot NLP-Mastercoach en Internationaal Gecertificeerd NLP-trainer waren voor mij logische vervolgstappen.

Ik werd coach voor medewerkers met de taak professionalisering te faciliteren en duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In die functie heb ik coach- en trainingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd. Door mij te scholen in familie- en organisatieopstellingen, team-coaching, systemisch coachen en rouw- en traumaverwerkingstherapie heb ik mijn kennis en vaardigheden verder uitgebreid en verdiept. En dat blijf ik doen.

Nu oefen ik al jaren mijn vak uit als zelfstandig ondernemer. De werkgebieden waarin ik actief ben zijn:

  • Individuele coaching & begeleiding bij levensvragen;
  • Individuele- of groepstrajecten binnen het programma ‘Ik & mijn nieuwe Lijf®’;
  • Rouwbegeleiding binnen het door Janske van Eersel (onderzoekspsycholoog) ontwikkelde programma ‘Omgaan met Baanverlies’
  • Psychosociale (ambulante) begeleiding aan mensen binnen het kader van re-integratie vanuit de Participatiewet (WWB),
  • Individuele coaching / training Communicatie & Interactie binnen organisaties;
  • Psychosociale Ambulante begeleiding van psychisch kwetsbare mensen vanuit WMO (PGB);
  • Transitie- en re-integratie-coaching binnen het kader van Outplacement, Verzuimbegeleiding, Spoor 2, UWV-Werkfit, , WW, WGA;

Ik voel me bevoorrecht om elke dag mijn expertise in te zetten voor mensen die verlangen naar meer regie, innerlijke rust en balans in hun werk, hun relatie en hun leven.. Het mooiste aan dit vak is dat mijn klanten zichzelf ontdekken. Dat zij gaan staan voor zichzelf en iets wat onmogelijk lijkt mogelijk maken. Dat is mijn werk, dat is mijn zingeving. Als dat gebeurt, word ik stil. En dan denk ik: “mijn missie is geslaagd”.