Over Marjoke

Met en van elkaar leren, een leven lang’ 

Mijn naam is Marjoke Smits (1965), oprichter en eigenaar van Ik & de Ander.  Ik werk als transitie- en reïntegratiecoach, rouwbegeleider, IZR-practitioner en trainer communicatie & interactie. Dat doe ik in en vanuit mijn praktijk in Den Bosch, zowel voor particulieren als voor verschillende zakelijke opdrachtgevers. Ik coach, begeleid en train dagelijks mensen in hun proces van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling gericht op verbinding met zichzelf, op weg naar vertrouwen, balans en rust in hoofd en lijf. Het uitgangspunt in mijn werk is aanmoedigen, uitnodigen en inspireren tot zelfregulering en gezonde autonomie. Mijn expertise betreft de methoden die ik inzet, mijn klanten zijn expert op het gebied van eigen lichaam en geest. Vaak zijn het de kleine stapjes die de grootste impact teweegbrengen. 

Ik hecht er waarde aan te vermelden dat in mijn praktijk ieder mens van 18 jaar en ouder, met elke genderidentiteit, huidskleur, persoonlijke achtergrond, seksuele geaardheid, neurodiversiteit en fysieke gesteldheid van harte welkom is.

Levenspad

Een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de wereld om mij heen loopt als een rode draad door mijn leven. Op jonge leeftijd werd mijn honger naar nieuwe ervaringen, kennis en bewegingsvrijheid getemperd en ingekaderd omdat mijn tempo en intensiteit niet in de pas liep met dat wat er van mij werd verwacht. Met een deuk in mijn zelfvertrouwen als gevolg. Zonder overleg en haaks op de visie van mijn ouders, vertrok ik op 17-jarige leeftijd als au pair naar Zwitserland. Weg van de beperkende dynamiek en patronen, met alle vrijheid om mijzelf te ontdekken en het spoor van mijn leven op te pakken. In deze leefomgeving en met een Franstalige studie toeristisch management maakte ik mij de taal snel eigen. Een carrière in deze taal en branche wordt voortgezet in Nederland. Uit spontane nieuwsgierig- en leergierigheid volg ik met succes de opleidingen tot docent Frans, remedial teacher en coach. Ik vervolg mijn pad in het (speciaal) voortgezet onderwijs, van docent tot remedial teacher, intern begeleider, teamleider en interne coach/trainer voor personeel.

Ik & de Ander

Voor de verschillende functies heb ik mij door studie en ervaring verdiept in de thema’s autisme, dyslexie, epilepsie, angst en leerproblemen, en ook in coach- en communicatievaardigheden, NLP en familie- & organisatieopstellingen. Het was mijn missie met alle betrokken partijen en op verschillende vlakken het gemeenschappelijk belang uit te filteren zodat de leerling met de beste zorg en begeleiding zo autonoom mogelijk de school kon verlaten. Met het behalen van de master NLP-opleiding en het opzetten van individuele coaching trajecten voor personeel en interne groepstrainingen communicatie & interactie blijkt dat de eigen ambitie verder reikt dan alleen het onderwijsinstituut. In 2016 besluit ik met een eigen coach- en trainingspraktijk te starten: Ik & de Ander. Benoemd naar de methode die ik ontwikkeld heb vanuit mijn visie dat er samen-leving mogelijk is als je in pure verbinding met jezelf komt tot zuiver contact met de ander. Samen’ kan alleen bestaan wanneer ‘ik’ en ‘de ander’ beiden als volwaardig en gelijkwaardig worden gezien en erkend ten dienste van het gemeenschappelijk belang. Deze visie breng ik tot uitdrukking in mijn praktijk. Mijn honger en nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis en vaardigheden heeft in de jaren die volgen op de oprichting van mijn praktijk geleid tot certificering als NLP-trainer (IANLP-cert.), Systemisch Opsteller, Teamcoach en IZR-practitioner.  

Ervaringsdeskundig 

Waar de opleiding tot IZR-practitioner mij veel inzicht en herkenning heeft gegeven in wie ik ben, hoe ik ben opgegroeid en de patronen die mijn levenspad hebben gevormd, heeft de ervaring van het verlies van mijn gezondheid geresulteerd in het programma ‘Ik & mijn nieuwe Lijf®’. Een operatieve ingreep voor onderzoek naar de tumor in mijn schildklier leidt onverwacht tot een gehele verwijdering van de schildklier. Een onomkeerbaar besluit met een groot impact op mijn leven en gezondheid. Met de focus op medisch herstel en levenslange medicatie was er geen ruimte of aandacht voor rouw en verlies. Toch moest ik mij op alle gebieden aanpassen naar een nieuwe realiteit. Het gemis van de juiste begeleiding in dit proces, de eigen ervaring gecombineerd met specifieke methodieken heeft geleid tot de ontwikkeling van een programma dat zich richt op het individuele emotionele niveau van verlies en rouw. Naast kennis en vakkundigheid is daarom mijn levenservaring een belangrijke bron van wijsheid. 

Nog even dit..

Het werk dat ik doe als coach, rouwbegeleider en trainer verdient een maatschappelijk erkende plek in het beroepenveld. Een goed opgeleide, ervaren professional reflecteert, in mijn visie, structureel op eigen handelen en committeert zich aan permanente professionele educatie. Mijn motto ‘leren van en met elkaar’ breng ik in de praktijk als deelnemer aan vakgerichte bijscholing en verschillende vaste beroeps- en methodegerichte inter– en supervisiegroepen. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van dit beroep gewaarborgd wordt én herkenbaar is voor klanten. Door mij aan te sluiten bij NOBCO en het IZR®-Netwerk én mij te laten registreren als CRKBOtrainer, onderschrijf ik dit belang in de uitoefening van mijn vak.