Opstellingen-op-maat

Een opstelling laat het innerlijke beeld van jouw werkelijkheid zien. Tijdens het opstellen ontvouwt zich een proces van bewustwording van en inzicht in de werking en het effect van diepgewortelde gedragspatronen. Die patronen vinden hun oorsprong meestal in jouw eerste levensjaren en blijken vaak voort te komen uit de generaties vóór jou.

Ik pas verschillende methoden van opstellen toe. Ik gebruik de klassieke vorm van familie- en organisatieopstellingen van de grondlegger Bert Hellinger. Tevens werk ik volgens de methode Interactieve zelf-resonantie op basis van meergenerationele psychotraumatologie. Deze methodiek komt voort uit het werk van dr. Franz Ruppert, Duitse psychotherapeut en ontwikkelaar van de therapeutische werkwijze Identity oriented Psychotraumatheory and -therapy (IoPT).

Het uitgangspunt van een opstelling is jouw vraag of jouw verlangen welke bestaat uit verschillende elementen. Die elementen kunnen personen, woorden, emoties of thema’s zijn. Elk element bevat informatie die dienend kan zijn voor jouw proces van bewustwording en heling. Door de elementen afzonderlijk op te stellen, te bevragen én de dynamiek van hun onderlinge relatie waar te nemen ontstaat een ‘tableau vivant’ van jouw innerlijke wereld. Mijn begeleiding bestaat eruit dat ik jou laat ontdekken door te luisteren, vragen te stellen en jou te vertellen welke patronen ik zie en wat dat betekent in relatie tot jouw vraag of verlangen. Een opstelling kan leiden tot een helende beweging. Dat houdt in dat de tijd rijp is voor afronding, loslaten en heling.

Ik werk met live opstellingen, tafelopstellingen en met opstellingen met sjablonen. De keuze die ik daarin maak is allereerst afhankelijk van jouw wens. Daarnaast maak ik altijd de afweging welke vorm het meest dienend is voor jouw proces.

Live opstelling met resonanten
Bij een live opstelling nodig ik een groep mensen uit die willen fungeren als resonanten. Als we elementen gaan opstellen kies jij iemand uit voor elk element met de vraag of die persoon wil ‘resoneren’ met het element. De resonant laat gedrag zien dat overeenstemt met het element waarop hij of zij resoneert. Ook de uitingen in taal blijken overeen te komen. Het blijft wonderlijk. De resonanten zijn vaak mensen die jij op dat moment voor het eerst ontmoet. Hoe het precies werkt weet niemand,  we weten wel dát het werkt.

Tafelopstellingen
Bij een tafelopstelling gebruiken we houten poppetjes, blokken, duplo en alles wat maar voorhanden is in de ruimte waarin we werken om de elementen op te stellen. We kunnen dan beiden, afwisselend, met verschillende elementen resoneren. Het werkt volgens hetzelfde principe als bij live opstellingen alleen dan in een individuele sessie.

Opstellingen met sjablonen
Soms kies ik ervoor om tijdens een individuele sessie de elementen op te stellen met sjablonen in plaats van andere attributen. Door om de beurt op de sjablonen te staan resoneren we met de elementen en wordt de dynamiek tussen de elementen duidelijker.

Praktische informatie
Een opstelling is vaak een onderdeel van een individueel traject van coaching & begeleiding. Als wij in overleg kiezen voor een live opstelling, al dan niet als onderdeel van een individueel traject, dan plannen we een moment waarop de opstelling plaats gaat vinden. Ik nodig mensen uit per mail om als resonant aanwezig te zijn. De resonanten die ik uitnodig zijn mensen die vast op de lijst staan. Heb jij ook belangstelling om af en toe als resonant door mij uitgenodigd te worden, laat het me weten door het contactformulier in te vullen en dan zet ik je op de lijst.