Methoden

 

In de vertraging van gedachten, in de diepgang van het voelen en met aandacht voor vastgeroeste patronen is er ruimte om te ontdekken wat er daadwerkelijk speelt in je leven. Om te komen tot inzicht en structurele verandering wordt tijdens de sessies een activiteit voorgesteld die op dat moment dienend is voor jouw proces. Elke toegepaste interventie is ervaringsgericht en gebaseerd op gedegen opleiding, ruime praktijkervaring en permanente scholing in methoden met een stevige theoretische onderbouwing op het gebied van rouw, trauma, hechting en interactieve communicatie in relaties.  

 Hierna volgt toelichting op de door Ik & de Ander gebruikte methoden. 

IZR-methode

IZR staat voor Interactieve Zelf-Resonantie en is ontwikkeld door Interakt, Centrum voor Psychotraumatologie. Deze ervaringsgerichte methode laat zich het beste omschrijven als een Proces van Zelfontmoeting, gebaseerd op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën. De werkwijze heeft zijn wortels in de traumaverwerkingsmethode van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert (IoPT, Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -therapie) en bouwt daarop voort. Die basis helpt te begrijpen hoe ingrijpende gebeurtenissen in je (vroege) leven vandaag de dag nog invloed hebben op de keuzes die je maakt of op de omstandigheden waar je in terecht bent gekomen. Uitgebreide informatie over IZR vind je hier. 

Rouwtaken

Rouwbegeleiding bij Ik & de Ander is gebaseerd op het Duale Procesmodel van Omgaan met Verlies  (Stroebe en Schut, 1999) en op de Rouwtaken van William J. Worden (1991). Door inzet tijdens de sessies van door Ik & de Ander zelf ontwikkeld materiaal krijg je zicht op jouw rouwproces, inzicht in het samenspel van gevoelens, emoties en gedragingen én vind je rust en balans in de beweging naar herstel. 

Speciaal voor mensen die te maken hebben met verlies van gezondheid heeft Ik & de Ander het programma Ik & mijn nieuwe Lijf® ontwikkeld. Meer informatie hierover vind je in de Agenda

Communicatie & interactie (NLP)

Interventies op het gebied van Communicatie & Interactie zijn voornamelijk gebaseerd op NLP, Neuro Linguistisch Programmeren. Door inzet van NLP ontdek je jouw communicatiestijl. Je krijgt  inzicht in het effect van jouw communicatie op de ander en wat je kunt doen om jouw boodschap helder over te brengen. Daardoor ben je meer in staat expressie te geven aan wie jij bent en wat jij belangrijk vindt in relatie tot de ander, je beschikt over meer keuzemogelijkheden. Met een optimale mix van theorie en praktijk krijg je tijdens de sessies krachtige tools aangereikt waar je direct mee aan de slag kan. 

Familie- en organisatieopstellingen

Indien het dienend is voor het proces maakt Ik & de Ander gebruik van onderdelen uit de familie- en organisatieopstellingen volgens de methode die is ontwikkeld door Bert Hellinger, met als doel helderheid en inzicht te krijgen in de dynamiek van familie- en organisatiesystemen en jouw plek daar in.

Wandelen in de natuur

Een veranderproces is beweging. Alle methodieken die Ik & de Ander inzet, gaan gepaard met fysieke beweging, klein of groot. Als het passend voelt in de fase van het proces, is wandelen in de natuur een zinvolle activiteit om te komen tot inzicht en beweging.  

Onder elke vraag schuilt een verlangen 

Wil je meer weten over Ik & de Ander en de werkwijze voor particuliere of zakelijke vraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact op. 

0633080124

marjoke@ikendeander.nu