Ik & Verlies

Individuele coaching

 

Rouw is het unieke antwoord dat we geven op verlies van iets waarmee of iemand met wie een betekenisvolle relatie bestaat’ 

Verlies slaat een gat in de herkenbaarheid van, en het vertrouwen in, de leefwereld zoals je dat kent. Naast het gemis is er ontreddering in het vinden van nieuw houvast en overzicht. Alles lijkt nog hetzelfde en toch is alles anders. Verlies is een persoonlijke ervaring met impact op jouw welbevinden en functioneren in het dagelijks leven. Je raakt uit balans, ongeacht de aard van het verlies en de omstandigheden waarin het verlies plaatsvindt. Het is een deel van jouw levensverhaal geworden en dat is moeilijk te aanvaarden als je ondraaglijke gevoelens van pijn, verdriet, wanhoop of boosheid ervaart.  

Verlies 

Rouw is het unieke antwoord op verlies van iets of iemand met wie je een betekenisvolle relatie hebt of had. Voorbeelden van verlies zijn: overlijden van een dierbare, ingrijpende verandering van gezondheid, echtscheiding, overgang van levensfase, verlies van werk. Een rouwproces is het herschrijven van jouw levensverhaal, waarin het verlies een betekenisvolle plek krijgt. In dat proces is het belangrijk aandacht en ruimte te geven aan het uiten van gevoelens, het erkennen van het verlies, het aanvaarden van de nieuwe realiteit én aan het vinden van een nieuwe balans in het dagelijkse leven.  

Rouwbegeleiding 

Klachten die kunnen duiden op stagnerende rouw zijn bijvoorbeeld neerslachtigheid, slecht slapen, prikkelbaarheid, gespannenheid, concentratieverlies, vermoeidheid, controlebehoefte of overactiviteit. Rouwbegeleiding is zinvol en belangrijk als na een verlieservaring deze klachten niet overgaan en je jezelf niet meer herkent. Ook al is het verlies al langer geleden. Soms is het zelfs zo dat je deze klachten niet direct koppelt aan stagnerende rouw. Een rouwproces heeft een eigen ritme dat past bij wie jij bent. Ik & de Ander stemt de rouwbegeleiding af op jouw ritme. Naast ruimte en aandacht voor gevoelens, geeft helderheid over het verloop van jouw persoonlijke proces steeds meer grip op jezelf. Je ervaart in toenemende mate rust en houvast in het vinden van een nieuwe balans met vertrouwen in de toekomst.  

Onder elke vraag schuilt een verlangen 

Heb jij een verlies ervaren en herken je de rouwsignalen? Ben je de grip op jezelf en het leven kwijt en voel jij je verloren in je verlies? Neem dan contact met mij op. Samen gaan we op weg, we geven handen en voeten aan jouw rouwproces met ruimte en aandacht voor jouw gevoelens, zodat jij nieuwe balans vindt in het leven. 

0633080124

marjoke@ikendeander.nu