Selecteer een pagina

…suggereert een uiterst précaire situatie. Het vertelt een verhaal van breekbaar en kwetsbaar zijn. We huiveren bij het idee, durven amper te bewegen en maken aanstalten er ogenschijnlijk ongezien van weg te lopen.

Waar huiveren we van? Waar zijn we bang voor? Waar lopen we voor weg?

Een ingrijpende gebeurtenis, een slepende kwestie, een pijnlijke herinnering. Drie mogelijke oorzaken die ons doen besluiten ons leven aan een zijden draadje te hangen, ver weg van ons zelf, gevaarlijk bungelend boven een afgrond die we niet kunnen zien. Een dikke laag mist belemmert ons waar te nemen wat daar is. Het pakketje leven is zwaar, we raken uitgeput. We twijfelen. Er zijn mooie dingen in dat bungelende leven, dingen die we willen blijven meemaken, mensen die ons dierbaar zijn, dromen die we willen verwezenlijken. Er zijn ook dingen die we niet meer willen dragen en die we ook niet los kunnen laten. Vaak weten we niet waarom. We missen overzicht, het is een brij. Alles lijkt volledig in elkaar verweven. Er is geen begin en geen einde. Alle aandacht is gericht op het leven dat daar hangt aan een zijden draadje.

Een zijden draadje is een spinsel van het zuiverste soort. Prachtig natuurlijk materiaal, onbreekbaar bij zorgvuldige benadering. Een wonderlijke creatie uit een oneindige bron van natuurlijke wijsheid.

Velen van ons hebben een leven aan zo’n zijden draadje. Een leven dat we dragen in plaats van eentje waar we midden in staan, waar we aan het roer staan en regie over hebben. Hoe is dat voor jou? Hangt er een leven aan jouw zijden draadje? Hoe lang is dat draadje en als je naar dat leven kijkt, wat zie je dan? Wiens leven is dat? Hoeveel levens draag jij?

“Het leven van een ander leven is het onderdrukken van jouw eigen leven. Wil jij leven of overleven?”

Deze uitspraak, gedaan door Dr. Franz Ruppert, in één van zijn opstellingen tijdens een seminar waar ik bij was, heeft mij gegrepen en geraakt. Ik zag de helende werking van deze uitspraak. Hiermee nodigde Dr. Ruppert de vrouw waarvan hij de opstelling begeleidde uit tot het aankijken van de realiteit, de bron van haar trauma, hoe moeilijk dat ook voor haar was. Zijn perfecte timing en intensiteit, in combinatie met het juiste tempo van opbouw naar dit moment én de betrokken, rustige en oordeelvrije aanwezigheid van Dr. Ruppert bracht de vrouw dichter bij haar verlangen waarmee de opstelling begon.

Dr. Franz Ruppert is docent psychologie aan een hogeschool in München en werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Hij ontwikkelde de traumaverwerkingsmethode opstellingen op basis van meergenerationele psychotraumatologie (OMPT) en geeft seminars over de hele wereld, waaronder jaarlijks in Nederland. Ik heb veel van zijn boeken bestudeerd en beschouw het als een voorrecht zijn methodiek mij eigen te maken door de opleiding die ik nu volg tot traumatherapeut. De opleiding heet ‘Breek de stilte’ waarvan ik nu module I heb volbracht. Module II volgt in oktober. Ik houd jou graag op de hoogte van alles wat ik daar leer en hoe ik dat toepas in mijn dagelijkse praktijk.

Om weer terug te komen bij de metafoor van het zijden draadje, heeft Dr. Ruppert de vrouw uitgenodigd om haar zijden draadje terug naar haarzelf te volgen. Hij heeft haar geleid naar haar innerlijke, uniek bron van wijsheid. Door de ogen van haar wijsheid heeft zij gekeken naar dat bungelende leven. Ze zag dat ze niet alleen háár leven droeg, maar vooral dat van anderen. Vanuit haar eigen innerlijk bron heeft zij, in de opstelling, gekozen voor haar leven. Hierdoor kon zij starten met haar leven ‘binnenhalen’ en ervaren hoe het is om zichzelf te ontdekken, eigen keuzes te maken en dat wat onmogelijk lijkt mogelijk te maken.

En dat is de kern van mijn missie. Ieder van ons heeft een moment of een periode waar we één of meerdere levens dragen in plaats van het onze te leven. Daar zijn we mens voor. Soms kiezen we er zelfs voor om eventjes het leven van iemand anders mee te ondersteunen. Niets mis mee. Het is pas een probleem als we de weg naar ons eigen leven, naar onze eigen unieke innerlijk bron niet meer kunnen vinden. Als jou dat overkomt, hoe lang of hoe kort die weg ook is, loop ik graag een eindje met je mee op mijn eigen unieke wijze, zodat jij weer verbinding kunt maken met jouw IK en kunt staan voor jezelf in relatie tot de ANDER.

Ben je benieuwd hoe ik deze nieuwe manier van werken combineer met en toevoeg aan mijn werkwijze tot nu toe? Heb je een persoonlijke vraag en wil je onderzoeken of ik iets voor jou kan betekenen? Neem contact me op, dan maken we een afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.