Diensten

Ik & de Ander staat open voor ieder mens van 18 jaar en ouder, ongeacht genderidentiteit, huidskleur, persoonlijke achtergrond, seksuele geaardheid, neurodiversiteit en fysieke beperking.

Om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 volgt Ik & de Ander de richtlijnen van het RIVM. De praktijk is daarop ingericht en voorzien van de nodige hygiënemaatregelen.

Het uitgangspunt in mijn werk is aanmoedigen, uitnodigen en inspireren tot autonomie. Mijn expertise betreft de methodieken die ik inzet, mijn klanten zijn expert op het gebied van eigen lichaam en geest.

Het werk dat ik doe als transitie- en reintegratiecoach, psychosociaal begeleider, IZR/IoPT-procesbegeleider en trainer verdient een maatschappelijk erkende plek in het beroepenveld. Een goed opgeleide, ervaren professional reflecteert structureel op eigen handelen en committeert zich aan permanente professionele educatie. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van dit beroep gewaarborgd wordt én herkenbaar is voor klanten. Door mij aan te sluiten bij NOBCO en het IZR-Netwerk én mij te laten registreren bij het CRKBO als trainer, onderschrijf ik dit belang in de uitoefening van mijn vak.

Individuele coaching & begeleiding

Jij wilt verandering in je werk, in je relatie, in jezelf. Alles wat jij tot nu toe zelf hebt gedaan heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Dan biedt een individueel traject van coaching & begeleiding bij mij uitkomst. Ik ga ervan uit dat jij alle antwoorden al in je hebt. Jij bent de expert, ik wijs je enkel de weg naar een ander perspectief met meer keuzemogelijkheden. Lees hier verder over mijn manier van werken.

> Meer informatie

Programma Ik & mijn nieuwe lijf®

Door verlies van gezondheid, een ongeval of andere fysiek ingrijpende verandering heb je te maken met een nieuw lijf. Dat kan voelen alsof een deel van jou niet meer meedoet. Je verliest de regie over jouw leven en raakt uit balans. Dat is jammer en niet nodig. Verlies van gezondheid is een gebeurtenis, iets wat je overkomt. Het is NIET wie jij bent. Jij bent veel meer dan dat. Verlies van gezondheid verandert jouw perspectief op het leven, op jouw lijf en op jouw omgeving. Het programma IK & MIJN NIEUWE LIJF® biedt ondersteuning in jouw proces van heling na verlies van gezondheid. Heling op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau, heling als MENS.

> Meer informatie

Interactieve Zelf-Resonantie (IZR)

Verlang je verandering in je gevoelens, gedrag of gedachten, verlang je je verder te ontwikkelen in relaties of in je werk, of verlang je psychisch of fysiek naar meer welzijn?

In mijn werkwijze staat jouw ‘verlangen’ of ‘intentie’ centraal en dat neem ik ook letterlijk. Terwijl we samen in het oog houden wat je verlangt, onderzoek je met de Interactieve Zelf-Resonantie (IZR, zelfontmoeting door het opstellen van het verlangen / de intentie) wat je belemmert te leven zoals je ten diepste wenst.

 

> Meer informatie

Training Communicatie & Interactie

Expressie geven aan wie jij bent vraagt effectieve communicatie. Hoe ga jij staan voor jezelf in relatie tot de ander? Wat is nodig voor jou om vanuit innerlijke kracht over te brengen wat jij belangrijk vindt? Wat is belangrijk voor jou? Tijdens mijn trainingen ontdek jij jouw persoonlijke communicatiestijl en wat jij daar in kunt en wilt veranderen. Met een optimale mix van theorie en praktijk krijg jij krachtige tools aangereikt waar je direct mee aan de slag kan. Een training communicatie & interactie is mogelijk in combinatie met een individueel coachtraject. Mijn trainingen zijn ook zeer geschikt voor teams. Van en met elkaar leren is leuk!

> Meer informatie