Communicatie & Interactie

Individuele coaching

 

Samenwerken is als dansen rond hetzelfde vuur 

Bij communicatie & interactie draait het om synergie; communicatie is de taal, interactie is de dans. We reageren voortdurend op elkaar. Soms ontstaat er een reactiepatroon dat stagnerend werkt in de interactie. Dat levert vervelende situaties op. Uitspraken of handelingen worden anders begrepen dan bedoeld waardoor de kans groot is dat mensen niet meer open staan voor elkaar in de samenwerking.  

De manier waarop je een boodschap overbrengt of ontvangt, inhoudelijk, verbaal en non-verbaal, is bepalend voor het effect van de communicatie. Door bewust te worden van je eigen communicatiestijl en het effect daarvan op anderen, ontdek je mogelijkheden om een boodschap anders over te brengen of te ontvangen. 

Communicatie & interactie is een complex proces van zenden en ontvangen van informatie binnen een bepaalde context. Het vervoersmiddel daarvan is taal, zowel verbaal als non-verbaal. Het verwerken van informatie en de reactie daarop verloopt via ieders eigen unieke gedachten en gevoelens. Soms ben je je daarvan bewust en vaak heb je niet door waarom je reageert zoals je dat doen Dat geldt voor iedereen. De manier waarop je naar buiten toe communiceert zegt veel over hoe je je van binnen voelt. Soms voel je je terughoudend, ben je onzeker en voel je je niet gehoord of serieus genomen. Het is belangrijk te ontdekken wat de oorzaak is van communicatieproblemen zodat deze geen belemmering zijn of blijven in de samenwerking 

Groei in effectieve communicatie & interactie begint bij bewustwording van de eigen identiteit, waarden en overtuigingen. Dat geeft informatie over de achtergrond van de eigen communicatiestijl en het effect daarvan op anderen.

Daarnaast is het zinvol de vaardigheid te ontwikkelen om de communicatiestijl van de ander te ontdekken en daar op aan te kunnen sluiten. De kans is groter dat de boodschap daadwerkelijk aankomt of ontvangen wordt zoals die bedoeld is. Zo neemt de regie over de eigen rol in de interactie toe en daarmee over de uitkomst van de samenwerking. Dat geeft ruimte voor meer zelfvertrouwen en motivatie. Er is meer rust in hoofd en lijf. 

Neem vrijblijvend contact op

De expertise, werkwijze en methoden van Ik & de Ander zijn gericht op de mens in transitie. Groei van zelfvertrouwen, adaptieve coping en effectieve communicatie gaan hand in hand met zorgvuldige afstemming van interventies op ritme, tempo en timing van het individu om een optimaal resultaat te behalen. Dat vraagt deskundigheid op inhoud en ervaring in de praktijk. Ik & de Ander heeft beiden in huis. Heb je een vraagstuk op het gebied van communicatie & interactie? Neem dan contact op om de mogelijkheden voor een coach- of begeleidingstraject te bespreken. 

0633080124

marjoke@ikendeander.nu